Виконайте письмово синтаксичний розбір двох речень(на вибір). ПОРЯДОК РАЗБОРУ 1. Указати...

0 интересует 0 не интересует
85 просмотров

Виконайте письмово синтаксичний розбір двох речень(на вибір).

ПОРЯДОК РАЗБОРУ

1. Указати що речення безсполучникове.

2. Схарактеризувати речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням.

3.Визначити кількість частин що входять до складу речення.

4. Указати смислові відношення між частинами.

5. Указати розділові знаки між частинами.

6. Накреслити схему.

7. Розібрати кожну частину як просте речення.

1. Зайде сонце - Катерина по садочку ходить. 2. Ген від моря до гаю налилися жита - знову пісню співає сосна золота. 3. язик - мій ворог : він раніше розуму говорить.


спросил от Начинающий (612 баллов) в категории Українська мова
1 Ответ
0 интересует 0 не интересует
ответил от Начинающий (116 баллов)

Є такі гірськш вершини, що сягаеть аж під зорі (складннопідрядне; розповідне; неокличне;С,П.Р з підрядним означальним ; складається з 2-ох часин , з`вязаних сполучником ЩО) 

1 ) Головне; повне; поширене; двоскладне;

2) підрядне; не повне; поширене; односкладне;

[   ] , а [   ].

...