Азотная кислота - Нитрат меди(II) - Оксид азота(IV) - Нитрит калия - Нитрат калия -...

0 интересует 0 не интересует
217 просмотров

Азотная кислота - Нитрат меди(II) - Оксид азота(IV) - Нитрит калия - Нитрат калия - Азотная кислота - Азот.


спросил от (20 баллов) в категории Химия
1 Ответ
0 интересует 0 не интересует
ответил от Бакалавр (13.4k баллов)

CuO+HNO3=Cu(NO3)2+H2O                                                     Азотная кислота - Нитрат меди(II)

Cu(NO3)2 =t =CuO+4NO2+O2 При темперетуре 1700        Нитрат меди(II) - Оксид азота(IV)

NO2+K=KNO2                                                                                 Оксид азота(IV) - Нитрит калия

2KNO2+O2=2KNO3                                                                      Нитрит калия - Нитрат калия    

KNO3+H2SO4=HNO3+KHSO4                                             Нитрат калия - Азотная кислота

12HNO3+5Fe=5Fe(NO3)2+N2+6H2O                                      Азотная кислота - Азот.

...